Vi tar hand om din bokföring – du fokuserar på dina affärer.

Vi sköter ditt bolags redovisning – snabbt och effektivt och enligt gällande regelverk.

Vi kan utföra arbetet på vårt kontor i centrala Sundsvall eller på plats hos er, rutinerna lägger vi upp tillsammans. Oavsett om du vill ha hjälp med ditt bolags hela administration och redovisning, eller bara delar, så anpassar vi vår tjänst. Vi kan fördela arbetsuppgifterna, t ex om ni själva vill sköta fakturering eller leverantörsbetalningar, så ordnar vi med resten av företagets administration och redovisning.

Vi är anslutna till SRF Konsulterna och följer Rex (svensk standard för redovisningsuppdrag) samt gällande lagar och regelverk. Detta ger ytterligare en kvalitetssäkring då auktoriseringen kräver ett standardiserat arbetssätt och regelbunden kompetensutveckling av konsulten.

Kundfakturering, leverantörsfakturor (skanning och webbattest om ni så önskar), bokföring, avstämning och rapportering.

Rådgivning gällande val av bolagsform t ex bolagsbildning, ombildning osv.

Med oss som rådgivare kan du vara trygg. Vi har samarbete med specialister som vi tar hjälp av om det är högt kvalificerade tjänster som önskas.
Med kombination av våra moderna system med digitala lösningar och vår proaktiva rådgivning vill vi stötta dig i ditt företags utveckling.

Vi arbetar med Briljant ASP och Fortnox men kan även arbeta i andra affärssystem om ni så önskar.

Personlig service, korrekt redovisning och att ha roligt på jobbet är viktigt för oss på Sifferhuset!